Започна деветото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието на СБУ

Стартът на деветото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на СБУ бе поставен официално на 2 юли 2020 г. в град Хисаря от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

В първата група участие взеха учители от област Ямбол и област Сливен. Гости на събитието бяха още проф. Димитър Веселинов – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Росица Пенкова, както и основните лектори на Академията: проф. Дора Левтерова, доц. д-р Надежда Калоянова и г-жа Ирена Соколова.

През първата по рода си у нас Постоянна академия за науки и иновации в образованието досега са преминали над 2000 синдикални лидери, учители и директори, експерти от регионалните управления по образование от цялата страна. Тя допринася учители и учени изследователи заедно да търсят отговорите на най-важните предизвикателства за училището и образованието като цяло, днес и за в бъдеще.