Президентът на КНСБ Пламен Димитров ще вземе днес участие в глобалната среща, посветена на COVID-19 и света на труда, организирана от МОТ

Президентът на КНСБ Пламен Димитров ще вземе участие днес в глобалната среща, организирана от Международната организация на труда, посветена на COVID-19 и света на труда. Дискусиите, в които участват лидери на профсъюзи и работодатели, държавни ръководители на страни от цял свят, ръководители на международни агенции и др., се провеждат онлайн от 7 до 9 юли.

Това е най-голямото онлайн събиране на работници, работодатели и правителства. Участниците обсъждат как да се справят с икономическото и социалното въздействие на пандемията, която постави пред крайна уязвимост милиони работници и предприятия.

Глобалната среща на върха разглежда редица въпроси като: как да се насърчи пълната и продуктивна заетост в новите условия, какво трябва да се направи за справяне с огромните уязвимости в света на труда, кои работници се нуждаят от особена подкрепа и внимание, как да се позиционира намаляването и премахването на бедността като основни цели на процеса на възстановяване.

Участието на Пламен Димитров е от 14 ч българско време и може да бъде проследено на живо чрез следния линк:

https://global-summit.ilo.org/en/event/constituents-day/