Дистанционен курс „Специфики на КТД в търговия, кооперации, туризъм и услуги“

Дистанционен курс „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 13 юли, понеделник. Обучението, организирано от КНСБ, е насочено към заети лица и е безплатно за тях.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Основните характеристики на предприятията.
  • Основните характеристики на заетостта в сектора.
  • Законодателната рамка в България и Европа.
  • Състоянието на колективното трудово договаряне.
  • Спецификата на КТД в търговия, кооперации, туризъм, услуги.