Онлайн обучение “Колективно трудово договаряне” започва от 20 юли

Онлайн курс “Колективно трудово договаряне” започва от 20 юли. Обучението, организирано от КНСБ, е насочено към заети лица и е безплатно за тях.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Ще се влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е осигурен достъп до интернет и да се ползва компютър или мобилно устройство.

Курсът се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Обучението завършва с проверка на знанията, като при резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършено и се издава сертификат.

Заявка за участие можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Същност, цели и предмет на Колективното трудово договаряне и неговото развитие в България
  • Правна рамка на Колективното трудово договаряне
  • Структура и съдържание на Колективния трудов договор
  • Технология на преговорния процес