Визия на КНСБ относно данъчната система в Република България

Какво промени предлагаме?

 1. Въвеждане на необлагаем минимум равен на МРЗ за страната;
 2. Въвеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица;
 3. Въвеждане на 15% данък върху доходите на юридическите лица;
 4. Намаляване на общата ставка на ДДС на 15%;

Защо предлагаме тези промени?

 1. За да гарантираме повече разполагаеми средства у хората с ниски и средни доходи и да повишим тяхната реална покупателна способност;
 2. За да стимулираме потреблението и реалния икономически растеж;
 3. За да постигнем по-справедливо съотношение между приноса на преките и косвените данъци в държавния бюджет;
 4. За да ограничим негативния ефект от кризата „COVID-19” върху гражданите;

Кой колко ще спечели и кой колко ще загуби?

 1. Ако получавате 1000 лв. работна заплата, ще разполагате с допълнителни 652 лв. на година в резултат от въвеждането на промените, които предлагаме в прякото облагане на вашите доходи;
 2. Освен това, по линия на косвеното облагане, вашите разходи ще намалеят средно с 334 лв. на година в резултат на промените, които предлагаме в ДДС;
 3. В резултат на (1) и (2) общата допълнителна сума, с която ще разполагате на година, ще бъде 986 лв. Това до голяма степен може да се разглежда и като 13-та заплата;
 4. Ако вашето домакинство се състои от двама души, които получават по 1000 лв. работна заплата, то допълнителната сума, с която ще разполага вашето домакинство на година, ще бъде в 1972 лв.;
 5. Всички хора, които получават доходи до 2 500 лв. ще спечелят по линия на промените в прякото облагане. Макар данъкът да се вдига от 10% на 15%, разполагаемите средства ще бъдат повече, заради ефекта от въвеждането на необлагаем минимум;
 6. Всички хора, които получават доходи над 2 500 лв., ще загубят по линия на промените в прякото облагане, но ще спечелят по линия на промените в косвеното облагане. Така, например, ако получавате 3 000 лв. работна заплата, ще платите 382 лв. повече данък върху доходите на годишна база, но ще разполагате с поне 900 лв. повече за потребление по линия на промяната в косвените данъци. По този начин крайният кумулативен ефект върху хората с високи доходи ще бъде отново положителен;
 7. Ако нашите основни искания бъдат приети, то държавният бюджет ще загуби около 4, 67 млрд. лв., но от друга страна, има възможност за генериране на други около 4 млрд. лв. от въвеждането на допълнителни данъци, които сме предложили като алтернатива на очакваните загуби. По този начин нетният отрицателен ефект върху държавния бюджет ще бъде приблизително 600 млн. лв.