„Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” подкрепя уязвими лица от обществото, осигурява условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България и се грижи за тяхното образование... Вижте повече »

„Сивото убива“

„Сивото убива“ е кампания на КНСБ, стартирала през 2019 г. по проект NоBG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“. Целта му е разработване и отправяне на... Вижте повече »

Колективно трудово договаряне

Това е портал за изграждане на мрежа от офиси по колективно трудово договаряне и права. Пълната информация можете да намерите тук. Вижте повече »