8 безработни от курса на КНСБ “Нови умения – нови възможности” ще започнат работа във ВМА

8 безработни, преминали обучение във ВМА за професия “Болногледач”, специалност “Здравни грижи”, ще започнат работа в болницата. Те част от общо 15 лица, включени в проекта на КНСБ “Нови умения – нови възможности”, които преминаха през курс за преквалификация в здравното заведение. То е сред партньорите на конфедерацията при реализирането на проекта. Днес бе проведен практическият изпит по специалността и бе успешно издържан от всички курсисти. Утре е практическата му част. След това 7 от лицата ще започнат работа във ВМА на постоянен трудов договор, а едно – 3-месечен стаж, платен от държавата.

Уникалното на курса за болногледачи е, че обучението се провежда на терен – курсистите придобиват ценни умения на самото работно място, които съответстват на специфичните изисквания, които съответната болница има. В тази сложна ситуация, когато повече от всякога са необходими обучени кадри, чрез курса се осигуряват такива, подчертаха от ръководството на ВМА.

Общо за професия “Болногледач” в рамките на курса в цялата страна се обучават 275 лица.

Целият проект обхваща общо 1071 лица, разделени в 77 групи в цялата страна. Останалите обучения са за специалностите „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ (220 лица), професията „Оператор на компютър“ (105 лица); „Подпомагане на деца“ (199 лица); „Подпомагане на възрастни“ (272 лица).

Професионалните обучения продължават 39 дни, а след приключването им лицата преминават през стаж в партньорски работодателски организации.

Проектът „Нови умения – нови възможности“ се изпълнява от КНСБ от края на месец май, като обучаващата институция е Центърът за професионално обучение към конфедерацията.  Изпълнението се финансира от Министерството на труда и социалната политика чрез средствата за активна политика на пазара на труда, осигурявани от държавния бюджет и планирани за реализация на проекта, съгласно Националния план за действие по заетостта 2020 г.

Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица чрез обучения. Целевата група са продължително безработни лица; безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;  безработни до 29 г. и над 50-годишна възраст; безработни лица с трайни увреждания.

Проектът предвижда осигуряване на заетост на най-малко 591 безработни лица, обучени по проекта.