“Мини Марица-изток” с нов Колективен трудов договор до 2022 г.

Нов Колективен трудов договор бе подписан на 24 юли в “Мини Марица-изток” ЕАД между представителите на двата синдиката в дружеството – Наско Митев, председател на ДСО на КНСБ и Бисер Бинев, председател на ФСО ,,Подкрепа“, и изпълнителният директор на мините инж. Андон Андонов, като работодател. Той е със срок на действие 2 години.

Подписването бе предшествано от девет проведени заседания. Основните промени в КТД-2020 засягат увеличения в стойността на режийните при излизане в отпуск, на ваучерите за храна и допълнителното възнаграждение за ,,домашно дежурство“ от 25% на 35% от минималната часова работна заплата за дружеството.

Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.

На подписването на договора присъстваха още председателят на Съвета на директорите на дружеството Николай Диков, Стелиан Коев, директор ИФ, Ясен Чаушев, директор ПТВ, Валентин Вълчев, председател ФНСМ-КНСБ, Михаил Михайлов, председател СРС ,,Подкрепа“- Стара Загора, Галина Кирчева – областен координатор на КНСБ в Стара Загора, други представители на ръководството и председателите на РСО на КНСБ и ,,Подкрепа“.

Двете страни подписахa Колективния трудов договор със заключението, че това е най-добрият досега. Надяваме се КТД – 2022 да бъде още по-добър и че всеки следващ ще надгражда предишния, коментира Наско Митев.

Въпреки че дружеството е изправено пред редица предизвикателства, работодатели и социални партньори бяха единодушни, че повишаването на доходите на работещите в дружеството винаги е стояло като задача от първостепенна важност.