КНСБ: Правителството прие идеите ни за подкрепа на родителите в кризата

Правителството вчера взе решение да подпомогне финансово родителите на деца до 14-годишна възраст при затваряне на училища и детски градини заради обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.В тази антикризисна мярка КНСБ съзира реализация на свои предложения, направени още в началото на извънредното положение през месец март. Макар и леко изменени, идеите на конфедерацията за подкрепа на семействата в условията на криза, са взети предвид от правителството и КНСБ изразява задоволството си от това. Със съжаление обаче отбелязваме, че промяната в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане не бе обект на предварително обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както е редно.

Нашето очакване е, че мерките в подкрепа на семействата и родителите, които могат да останат без доходи поради неплатен отпуск, безработица и други обстоятелства в условията на карантина или дистанционно обучение на децата, тепърва ще имат голямо значение през есента и зимата.

От особена важност е, че най-после беше обърнато внимание на нуждите на самонаетите лица. Подоходният критерий, който ще бъде приложен за новите помощи, дава възможности на широк кръг родители да получат предвидената подкрепа.

КНСБ разглежда решението на правителството за подпомагане на семействата като част от втория пакет антикризисни мерки и очаква социалните партньори да бъдат активно включени в обсъждането на мерките в социално-икономическата сфера, предвидени за финансиране по React-EU за настоящата година.