Любен Томев: Трябва да се предприемат мерки за преодоляване на неравенствата при доходите

По данни от последното изследване на Евростат и Националния статистически институт 1, 586 млн. души живеят под линията на бедност у нас към 2019 година. Това каза за БНР Любен Томев, директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

Около 1/3 са хората, които са не само в риск от недостатъчни доходи, но също и тежки жилищни условия, невъзможност да се правят допълнителни плащания, невъзможност да се почива веднъж годишно”, допълни Томев.

Линията на бедност за 2020 година е 363 лева, предвидено е през 2021 линията на бедност да бъде 369 лева.

“От тук нататък обаче, ми се струва, че трябва да се предприемат мерки за преодоляване на огромните неравенства, които съществуват в страната по отношение на доходите, по отношение на благосъстоянието”, подчерта Любен Томев.

Предложението за увеличение на линията на бедност с 6 лева е сума, която няма да носи рискове пред бюджета и икономическото състояние на държавата, според Томев.

Използването на точна формула за изчисляване на линията на бедност носи огромни рискове пред политиките, защото много бързо се променя икономическата ситуация, много резки са спадовете.

“Забележете, това е формула, която се базира на две основни промени – медианния доход, т.е. средния доход и инфлацията. Влошаването на икономическото състояние не може да бъде обхванато от сега съществуващата методика и очевидно такъв текст, аз поне така го разбирам, би следвало да съществува като една крайна мярка, като една възможност правителството да реагира в кризисна ситуация”, изтъкана специалистът.

Цялото интервю с Любен Томев можете да чуете в звуковия файл.

https://bnr.bg/post/101328206/luben-tomev-trabva-da-se-predpriemat-merki-za-preodolavane-na-neravenstvata-pri-dohodite