30 курсисти получиха удостоверения за успешно завършен курс по програма “Нови умения- нови възможности”

Днес, бяха връчени удостоверенията на успешно завършилите
30 курсисти по проект “Нови умения – нови възможности”. Проектът се финансира от Държавния бюджет, като част от националния план за действие по заетостта. Обучението беше в две специалности: помощник възпитател и социален асистент за подпомагане на деца. Курсът беше реализиран в партньорство между КНСБ и Община Ботевград. За успешно завършилите, Община Ботевград предлага 10% субсидирана заетост.