Работна среща в Община Ботевград

Днес, в Община Ботевград беше проведена съвместна работна среща между експерти на КНСБ и кмета г-н И. Гавалюгов, зам. кмета г-н Б. Борисов, секретар г-жа С. Граматикова. На срещата бяха обсъдени съвместни действия и партньорство в бъдещи проекти за решаване на социални проблеми на граждани на гр. Ботевград.