КНСБ: Сребърният фонд не може да повиши размера на пенсиите. Подобни идеи издават непознаване на закона

През последните дни в медийното пространство се лансират твърдения, свързани с преизчисляване на пенсиите и използване на средствата от Сребърния фонд. Зад тях експертите на КНСБ съзират непознаване на законите и опасност от пораждане на хаос в осигурителната система. Ето защо е важно да се направят следните уточнения:

  1. Т. нар. „Сребърен фонд“ всъщност се нарича Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Както подсказва наименованието му, този фонд никога не е имал за цел да финансира увеличение на пенсиите. Неговото предназначение и по закон, и по замисъл е постигането и гарантирането на устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на допълнителни средства към бюджета на  държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии“, както това е записано още в чл. 1 на Закона за статута и дейността на фонда.
  2. Фондът се финансира, инвестира и управлява по правилата, определени от споменатия закон. Всеки добронамерен  политик и депутат може да получи точни и подробни данни  за всичко, свързано с дейността му.
  3. Финансовият ресурс на Сребърния фонд (над 3,2 милиарда лева) e част от фискалния резерв на държавата и не може да се насочват за никакви други цели, освен посочените в закона.Средствата в Сребърния фонд трябва да се използват, за да покриват недостига във фонд „Пенсии” на ДОО в резултат  на застаряване на населението. От 2018 г. до 2070 г. относителният дял на разходите за пенсии от БВП по разчети нараства с 1,7 пр. п. –  от 8,5% до 10,2%. Най-голям принос в това увеличение – 4,7 процентни пункта, има промяната в демографската структура и продължаващата тенденция към застаряване на населението. Поради това е много важно средствата в Сребърния фонд  да се заделят и управляват  така, както е предвидено в закона и да бъдат целево разходвани в периодите на най-висок дефицит във фонд „Пенсии” на ДОО.  Всякакви идеи за друго предназначение на тези средства са извън закона и внушават неистини.
  1. Що се отнася до лансираното за пореден път твърдение, че „истинското решение на въпроса с ниските доходи на възрастните хора е преизчисление на всички пенсии с нов коефициент на средноосигурителния доход“  за КНСБ то издава липса на елементарни познания за пенсионната наука и правилата за определянето на пенсии /няма понятие като нов коефициент на средноосигурителния доход!/, но и не може да даде решение „на въпроса с ниските доходи на възрастните хора“. Всякакви волунтаристки преизчислявания  на размерите на пенсиите ще породят хаос в осигуряването, ще създадат неравенства и противопоставяне и ще обезмислят стремежа на хората да се осигуряват на светло и на по-високи доходи.

Както КНСБ многократно е заявявала и доказвала с примери,  справедливото и вярно решение за увеличение на пенсиите е чрез регулярно /дори ежегодно/ повишаване  „приноса“ на всяка година действителен осигурителен стаж в размера на пенсиите.

  1. Няма съмнение, че за увеличението на всички пенсии са необходими средства и те не трябва да се търсят чрез претенции към фондове с друго целево предназначение, а чрез разумно преразпределение и повишаване на процента от БВП, предвиден за тази цел.