Днес отбелязваме 135 г. от Съединението! Честит празник, българи!

Днес отбелязваме 135 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На 6 септември 1885 г. българският народ се изправя сам срещу несправедливото решение, наложено от Великите сили през юни 1878 г. с клаузите на Берлинския договор, с което България е разделена на две. Датата става символ на единството на българите, на силната воля за справедливост. 

Историята ни е доказала, че обединени сме по-силни. Единството е пътят към достоен живот, мирното и по-добро бъдеще на България. То зависи от градивните усилия на всички нас.

Нека не забравяме – “Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.”

Честит празник, българи!