Честит първи учебен ден!

Скъпи български  учители,

Позволете ми най-сърдечно да ви поздравя по случай началото на новата учебна година и да ви пожелая тя да бъде по-успешна и резултатна в личен и професионален план!

Още  в началото на новата учебна година, можем да се поздравим с договореното увеличение от 1 януари 2021г. Новият КТД, подписан от министър Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование,  ще даде самочувствие и спокойствие, което всеки български учител заслужава.

Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители – става 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

Днес  е един необичаен първи учебен ден, защото времето, в което живеем ни изправя пред неочаквани обстоятелства. Дистанционното обучение през миналата учебна година показа, колко са умни и възприемчиви към новите реалности българските ученици  и колко са на висота  дигиталните умения на българския учител. Благодарение на Вас учебната година завърши успешно и в срок, като усвоените знания и компетенции на учениците се доказаха на проведените матури и приемни изпити за гимназиите.

Скъпи учители,

бъдете вдъхновени, обичайте работата си, бъдете грижовни към децата,учете ги на труд  и родолюбие.

На децата, които са в българското училище пък ще кажа: бъдете непримирими, любопитни, мечтайте, поставяйте си цели и имайте постоянен стремеж за знания и високи постижения. 

 

 

Благодаря Ви за благородния труд, скъпи учители!

На добър час през новата учебна година!

Бъдете живи и здрави!

Пламен Димитров,
Президент на КНСБ

15 Септември 2020