Дистанционен курс “Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети” започва в понеделник

Безплатно онлайн обучение “Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети” започва от понеделник, 21 септември. Курсът е насочен към лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов договор в сферата на Здравеопазването.

Всички онлайн курсове на КНСБ се провеждат само в дистанционна форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен.

Провеждането на курса се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда механизмите за предоставяне на средства от централния бюджет към местните бюджети за делегирани държавни дейности в сферата на „Здравеопазването“; стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С участието си в курса, вие ще:

  • придобиете знания и умения с работа с общинските бюджети, по-конкретно в сферата на „Здравеопазването“;
  • ще бъдете подготвени за включване в преговорния процес.