Експерти от КНСБ проведоха първото обучение “Трудови и осигурителни права на гражданите от трети държави”

На 12 септември се проведе първото обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Обучението се организира от българските партньори в проекта КНСБ, „Асоциация за развитие за София“ и община Долна Малина.

Експерти от Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ представиха правата и задълженията на работодатели и наети лица, особеностите на трудовите и осигурителни правоотношения, предизвикателствата на заетостта в условия на пандемия. Участниците обсъдиха програми и начини за търсене на работа, възможности за надграждане на уменията, професионална ориентация и социално консултиране. Обучението цели да подпомогне интеграцията на граждани на трети страни, пребиваващи в България. В обучението бяха обсъдени темите: трудови договори, трудово правно законодателство, осигуровки, отпуски и други важни и полезни теми, за всеки работещ в България. Работните езици на обучението бяха български и арабски език.

Comments are closed.