Безплатен курс „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ стартира от понеделник

Обучението е насочено към заети лица, ангажирани с участие в преговори в сферите на търговията, туризма и услугите. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсистите не дължат такса за участие. Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен. При успешно завършен курс се издава сертификат.
След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.
Курсът разглежда следните теми:
– Основните характеристики на предприятията.
– Основните характеристики на заетостта в сектора.
– Законодателната рамка в България и Европа.
– Състоянието на колективното трудово договаряне.
– Спецификата на КТД в търговия, кооперации, туризъм, услуги
Заявка можете да подадете на следния линк: