Безплатно онлайн обучение “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Строителство” започва на 28 септември

Обучението е насочено към заети лица, ангажирани с участие в преговори в сферата на строителството. Всички онлайн курсове на КНСБ се провеждат само в дистанционна форма. Всеки участник има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсистите не дължат такса за участие.
Провеждането се финансира по проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен. При успешно завършен курс се издава сертификат.
Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/
След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.