КНСБ настоява за нов колективен договор в болница УМБАЛ „Света Анна“ София

В УМБАЛ „Св. Анна“ София да бъде подписан нов колективен трудов договор, в който да залегнат стартовите нива на заплащане по категории персонал от отрасловия договор от 2018 г. Това бе обсъдено на среща днес между президента на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов, зам.-председателят й д-р Пламен Радославов със синдикалната организация в болницата и директорът й д-р Славчо Близнаков.

В лечебното заведение, в което има около 1100 заети, няма колективен договор от 2014 г. В началото на 2019 г. с решение на борда на директорите е направена актуализация на заплатите, обясни председателят на синдикалната организация в “Св. Анна” Ана Николова. Въпреки това те не достигат договорените в отрасловия колективен договор от 2018 г. нива. В него е залегнало, например, минималното възнаграждение за лекар с една специалност да е 1300 лв., докато в болницата е 980 лв.

От синдикалната организация поставиха и въпроса за облеклото. За последно болницата е осигурила такова на персонала през 2009 г. Сред проблемите, които очакват решение чрез колективния договор, са осигуряване на транспорт за работещите, които пътуват от съседни населени места, и на храна при дежурствата.

По време на срещата с д-р Близнаков той обясни, че част от отделенията работят на загуба, разходите надхвърлят приходите и ако се вдигнат заплатите, това ще ощети тези, които са на плюс.

Болничната дейност не е търговска, а социална. Не може така да се гледа на нея, реагира председателят на ФСЗ д-р Иван Кокалов. Той обясни, че предстои надзорният съвет на Здравната каса да увеличи бюджетите и това ще позволи на лечебните заведения да индексират и заплатите. Предстои и подписване до края на годината на нов отраслов колективен договор.