Експерти от КНСБ проведоха второто обучение “Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави”

На 30 септември се проведе второто обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Обучението се организира от българските партньори в проекта – КНСБ и „Асоциация за развитие за София“.

Експерти от Конфедерация на независимите синдикати в България представиха правата и задълженията на работодатели и наети лица, особеностите на трудовите и осигурителни правоотношения, предизвикателствата на заетостта в условия на пандемия. Участие в обучението взеха граждани на Сирия, Ирак, Палестина и Йордания. Участниците обсъдиха програми и начини за търсене на работа, възможности за надграждане на уменията, професионална ориентация и социално консултиране.

От страна на представителите на бежанската общност имаше много въпроси към експертите на КНСБ свързани основно в частта, касаеща неправомерни и недобросъвестни практики от страна на работодатели. Знанията, които участиците придобиха, благодарение на обучението, ще им бъдат в полза при сключване на трудови договори и ползването на отпуски. Бяха засегнати и теми, свързани с платения отпуск по майчинство в България, сравняване на трудово-правното законодателство в държавите на произход и разликите с тези в нашата страна. Обучението цели да подпомогне интеграцията на граждани на трети страни, пребиваващи в България. Работните езици на обучението бяха български и арабски.