КНСБ внесе в Министерския съвет необходимите документи за национална представителност

Делегация на КНСБ, водена от вицепрезидента Чавдар Христов, внесе днес в Министерски съвет необходимите документи, изискуеми според Наредбата за установяване наличието на критерии за национална представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Процедурата се провежда през 4 години и целта й е да определи участниците в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Припомняме, че институтът на националната представителност бе въведен в българското законодателство по искане на КНСБ с цел не само признаване на значимите фактори в социалния диалог, но и на поемането на отговорност на всеки участник в него.

НСТС е консултативен орган, в който се обсъждат въпроси, касаещи жизненото равнище на българските работници и служители. Неговите решения не са задължителни за прилагане от законодателната и изпълнителната власт, но експертните позиции и становища на НСТС имат особено важно обществено значение и отзвук.

Представените документи, без съмнение, ще докажат отново, че КНСБ е най-голямата обществена организация в България. Предварителният анализ на данните от единните протоколи доказва, че конфедерацията надхвърля многократно изискуемите количествени критерии относно брой синдикални членове и присъствие в икономическите дейности съгласно НКИД 2008. Очакванията ни са, че след 2 месеца Министерски съвет ще издаде съответното постановление, с което ще потвърди обективната истина.

Повече информация и по-задълбочен анализ на данните ще бъде публикуван в следващия брой на списание „Синди труд“.