Включете се в дистанционен курс “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Строителство”

Дистанционно обучение на тема “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор „Строителство“ започва от днес. Обучението е насочено към заети лица и е безплатно за тях.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат, по-висок от 50%, се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линкhttp://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.