Дистанционен курс “Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Металургия“ стартира от 12 октомври

Онлайн обучение “Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Металургия“ започва от 12 октомври. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

При успешно завършен курс се издава сертификат. Обучението завършва с тест за проверка на знанията и при успех над 50% се счита за успешно.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Основни характеристики на металургичния сектор, свързани със социалното партньорство и колективното договаряне
  • Практически стъпки за подготовка и провеждане на колективните преговори в сектор «Металургия»
  • Основни знание, свързани с колективното договаряне, които са теми на обучение за преговарящи в предприятията от металургията, синдикалните лидери
  • Добри практики