Пламен Димитров посети две предприятия в град Русе

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети град Русе на 6 октомври и се срещна със служителите и ръководствата на „Напоителни системи“ ЕАД и „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново.

В „Напоителни системи“ работят 130 човека, като служителите споделиха, че Колективният трудов договор дава много добър резултат и в предприятието няма социално напрежение. Разписват се проекти, по които се кандидатства за европейско финансиране, предвид това, че земеделието е много специфичен отрасъл и винаги ще има нужда от напояване.  Впечатляващи са амбициите на екипа от млади експерти. Фирмата оперира на много голяма площ в частта напояване и отводняване. Според изпълнителния директор има изградено взаимно доверие в колектива и средната брутна заплата за региона е добра. Пламен Димитров сподели, че за следващите четири години  са предвидени допълнително още 25 млрд. лв. от  ЕС за възстановяване на българската икономика. КНСБ  ще настоява пред правителството мярката 60/40 да бъде запазена до края на 2021 г.

Срещата в „Каолин“ЕАД премина на два етапа, първо със служителите, а след това и с ръководството. Служителите споделиха мнения за спазването на Колективния трудов договор в предприятието и най-вече в частта му за социалните придобивки. В предприятието работят 930 човека и за три месеца са се възползвали от мярката 60/40. Нито един работник не е бил съкратен. През месец март са назначени нови 30 работници по повод влизането на нова линия на експлоатация. Впечатляващ е изграденият обучителен център за дуално обучение. Компанията инвестира в младежи от 11 и 12 клас, които впоследствие да започнат работа в нея.

Пламен Димитров се срещна и с кмета на Община Русе Пенчо Милков. Бяха обсъдени въпроси за развитието на региона, ситуацията със заетостта и обезлюдяването. Градоначалникът сподели, че преди седем години в Русе са се родили 1500 деца, които тази година не са прекрачили прага на училището, защото родителите им са напуснали града. При обсъждането на темата за доходите Милков оцени високо работата на КНСБ с думите „Вие сте знаменосци по отношение на доходите“.

При огромен интерес премина проведеният в града форум „Бъдещето на труда и предизвикателствата в ерата на дигитализацията“. Той бе организиран с подкрепата на фондация “Фридрих Еберт”. На него присъстваха областният управител на Русе Галин Григоров, кметове на общини в региона, ректора на РУ “А. Кънчев“ и други официални лица. От направената презентацията стана ясно, че като цяло Европа, в това число и България, изостават в световните процеси по дигитализация.

Преди откриването на форума Пламен Димитров коментира пред журналисти актуални теми в страната и предложения на конфедерацията. Сред тях бе инициативата на КНСБ за данъчна реформа чрез въвеждане на 15% ставки на ДДС, данък печалба и данък върху доходите и въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната. Коментирана бе и темата за връщането на т. нар. универсални детски добавки, така че сумата, която получават родителите, да бъде независима от социалния им статус. Не беше подмината и темата за увеличаване на максималния осигурителен доход, за да не се стига до изкривяване структурата на пенсионната система. Идеята е всички тези мерки да съживят родната икономика чрез активизиране на потребителското търсене.

В Русе се проведе и тържествено заседание на регионалния съвет на конфедерацията в града по случай 30-годишнината на КНСБ. В речта си Пламен Димитров засегна важни теми, като увеличението на заплатите, мярката 60/40, преките и косвените данъци, пенсиите, бюджетния дефицит за 2020 г., очакванията за бюджет 2021 г. Димитров връчи на областния координатор на КНСБ – Русе, Боянка Димитрова почетен плакет в знак на признателност за дългогодишната ѝ работа и всеотдайност като синдикалист.