ФНСДУО настоява за 20% увеличение на заплатите в администрацията през 2021 г.

В Бюджета на Република България за 2021 г. да залегне 20% ръст на заплатите във всички структури на централната и местната администрация, които не са получили 30% увеличение на средствата за персонал във връзка с работа в условия на Covid–19 (на основание Постановление на Министерски съвет № 240 от 31.08.2020 г.) . За това настоява Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ.Федерацията предлага още увеличение с 20% на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Възнагражденията в тази система изостават сериозно от тези в останалите бюджетни сектори. Тези средства ще съдействат за по-лесното прилагане  на  подготвяната  Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, която се очаква да  влезе в сила през 2022 г.

В Закона за държавния бюджет за 2021 г. за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация да се уреди правото на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители, предлагат още от ФНСДУО. В случая не се касае за допълнителни финансови средства, а за нормативно уреждане. И сега работещите в държавната администрация получават средства за такова облекло, договорено и в КТД, но практиката е разнопосочна и създава трудности.

Отчитаме като положителни направените стъпки за увеличение на заплатите за 2020 г., затова считаме, че този ръст трябва да продължи  и да бъде осигурено достойно заплащане на труда.