Отбелязваме Световния ден на пощите

Уважаеми синдикални братя и сестри, 

На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. „Български пощи“ са първата институция създадена след Освобождението на страната ни. Зад тази марка стои дълголетна история изградена и белязана от  всички вас – хората, които със своя ежедневен труд и професионализъм се борят за доверието на потребителите и градят престижа на компанията. И днес десетки хиляди хора и фирми избират “Български пощи” и разчитат на тях, въпреки сериозната конкуренция на пазара. За голяма част от населението на страната ни пощенската услуга е предпочитана и търсена.

В този празничен ден, за пореден път отново можем  да отбележим  приноса на пощенските работници в нашето ежедневие и тяхната роля за нормалното функциониране на нашия живот. Пожелаваме Ви все така да вършите своята работа отговорно и съвестно.

Честит празник от името на КНСБ и Ви благодаря за всеотдайния труд!

 

Пламен Димитров,

Президент на КНСБ