Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна с работници в “Стомана Индъстри”

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети град Перник на 8 октомври и се срещна със служителите и ръководството на „Стомана Индъстри“ АД. Служителите споделиха, че през месец март тази година са били съкратени близо 300 работници, което е 25% от общата численост на персонала. Причината за това е пандемията и редуцирането на пазарите, които са свързани с автомобилната индустрия. В предприятието не е била приложена мярката 60/40. Голяма част от съкратените работници са били в пенсионна възраст и са били сред най-квалифицираните, обучени и дисциплинирани служители. Сериозно е притеснението на служителите по повод факта, че в гр. Перник няма учебно заведение, което да подготвя квалифицирани кадри, които да са обучени в различните специалности необходими на предприятието.

Друго сериозно притеснение, което е на дневен ред, е че действащата бонусна система е неразбираема и никой няма информация как се формира и изчислява От 2019 г. в предприятието няма Колективен трудов договор. Водят се преговори с ръководството и е отворена процедурата за нов КТД. Пламен Димитров сподели, че „Възстановяването на пазарите се очаква през второто тримесечие на следващата година и това е най-оптимистичният сценарий. Здравето и безопасността на персонала трябва да са на първо място. Има оперативни програми, които са насочени в тази посока, чиито средства могат да бъдат изразходвани за въздуховоди, аспирации, пречистватели за въздух, прегради и всичко това с цел да се минимизира рискът от заразяване с Ковид-19“.

На срещата с ръководството на „Стомана Индъстри“АД, управителят сподели, че спадът на производството спрямо миналата година в проценти е двуцифрено число. Това е наложило ефективно да се оптимизира персоналът. Спадът в производството е започнал още преди обявяването на пандемията и причини за това са изцяло касаещи конюнктурни промени на международните пазари в Европа. Не беше подмината и темата за високата цена на тока за промишлени нужди, която в България надвишава нивата спрямо други европейски държави. Въпреки кризата е инвестирано и са въведени в експлоатация нови пречиствателни филтри. Предстоящо е пускането на нова мощност и ще бъдат назначени още 30 човека. Очакванията на ръководството е за в бъдеще да станат по-ефективни икономически предвид прогнозите, че в близките пет години нуждите от стомана в световен мащаб ще нараснат с трицифрено число.

При огромен интерес премина проведеният в града форум „Бъдещето на труда и предизвикателствата в ерата на дигитализацията“. Той бе организиран с подкрепата на фондация “Фридрих Еберт”. Областният управител на Перник инж. Емил Костадинов откри форума с думите „Живеем в свят, който все повече се дигитализира. Технологиите напредват и с някои неща ни улесняват, но трябва да търсим алтернатива и за хората, които ще загубят работата си“. Във форума взеха участие областният координатор на КНСБ Наташа Ангелова, председателят на ОбС Димитър Колев, председателят на КРИБ Перник Георги Милев, кметове на населени места и представители на бизнеса.

Президентът Пламен Димитров представи презентация, от която стана ясно, че през настоящата година изкуственият интелект е имал ключова роля за 85% от всички действия за обслужване на клиенти за страни като Китай, САЩ и Канада вече са разработили подробни стратегии в тази сфера. За съжаление, едва 4% от световните данни се съхраняват в ЕС, а само 25% от големите предприятия в Европейския съюз са използвали анализ на големи данни. Сред останалите интересни факти са, че мощта на компютърните технологии към момента се удвоява на всеки цикъл от 18 до 24 месеца, което би могло да се тълкува като предпоставка за застрашаване от автоматизация на 56% от работните места по света в следващите 20 години. Като извод се наложи, че водещ критерий за изследване на дигиталните неравенства, включително и в България, би следвало да бъде не достъпа до а начинът и степента на използване на съвременните информационни и комуникационни технологии.

През 2022 година се очаква 3,151 милиона души да бъдат заети, което е със 70 800 повече спрямо 2018 година, като най-голямо увеличение на заетостта се очаква в сектор „Образование“, където заетите най-вероятно ще се увеличат с 196 000 души. Предвижда се и намаляване на броя и дела на заетите лица на възраст 15 – 64 години с основни и по-ниско образование, но до 2032 година се очаква спад на населението в трудоспособна възраст с 3,7% заради негативните демографски процеси. Сред най-търсените на пазара на труда ще бъдат учителите, здравните работници, хората с инженерни специалности, техническите специалисти като стругари и техници, финансовите специалисти, агентите по продажби, а също така и административните специалисти. Най-търсените умения се очаква да са самоконтрол и дисциплина, умения за работа под напрежение, както и знания и умения за въвеждане на нови технологии. В крайна сметка всичко това ще доведе до по-умни градове, по-малко отпадъци и по-добра свързаност. Сред решенията, за да не се стигне до определени социални противоречия, биха могли да бъдат извършването на промяна на модела на данъчно облагане, който в момента е изцяло ориентиран към пазара на труда, а също и по-сериозна регулация на интернет платформите и гарантиране на сигурност и прозрачност.

В Перник се проведе и тържествено заседание на регионалния съвет на конфедерацията в града по случай 30-годишнината на КНСБ. В речта си Пламен Димитров засегна важни теми, като увеличението на заплатите, мярката 60/40, преките и косвените данъци, пенсиите, бюджетния дефицит за 2020 г., очакванията за бюджет 2021 г. Димитров връчи на областния координатор на КНСБ – Перник, Наташа Ангелова почетен плакет в знак на признателност за всеотдайната ѝ работа като синдикалист.