Пламен Димитров в Пазарджик: Повишението на доходите е приоритет номер едно за КНСБ

Повишението на доходите е приоритет номер едно на КНСБ, каза в Пазарджик президентът на конфедерацията Пламен Димитров. В града се проведе форум „Бъдещето на труда и предизвикателствата в ерата на дигитализацията“, организиран с подкрепата на фондация “Фридрих Еберт”.

Събитието бе открито от зам. областния управител на Пазарджик Йордан Кожухаров. На него присъстваха официални лица от дирекция Инспекция по труда, Бюро по труда, ТП на НОИ в града. Димитров наблегна на значимостта на образованието и квалификацията. Нови компетентности, нови знания, нови умения изисква новото време, каза той. На въпрос какво мисли за региона на Пазарджик, Димитров подчерта, че в него има важни и знакови предприятия.

По време на среща в Регионалния съвет на КНСБ в Пазарджик президентът на конфедерацията наблегна на значението на мярката 60/40 за запазване на заетостта. Той обясни, че така са съхранени 172 хил. работни места за разлика от кризата през 2009 г., когато стотици хиляди останаха без работа. През второто тримесечие на тази година цифрата на запазените места достигна до 180 000 души с новоназначените. Очакваме до края на годината сумарно това число да достигне до 200 000 устойчиво запазени работни места, каза Димитров. По време на ковид кризата на борсата бяха регистрирани 85 000 души, като правителството прие да увеличи от 4 на 7 месеца срока за получаване на обезщетения за безработица и неговия минимален размер беше увеличен от 9 на 12 лв., напомни Димитров. За 2021 г. КНСБ смята, че трябва мярката 60/40 да бъде продължена и фирмите да се възползват от нея.

По отношение на заплатите и доходите, вдигането с 30% на възнагражденията за работещите на първа линия е отново по предложение на КНСБ и това е максималното, което сме договаряли с правителството. В сектора на детското и училищното здравеопазване успяхме да се преборим и заплатите бяха увеличени, напомни още Димитров. Конфедерацията иска от следващата година големите държавни болници, които са гръбнака на здравеопазването, да бъдат изведени на целево базово финансиране. Трябва да се направи и промяна, с коята медицинските управители да нямат ангажимент да провеждат обществени поръчки за закупуване на апаратура, а това да бъде отговорност на здравното министерство. Вицепрезидентът Пламен Нанков представи проведеното допитване до синдикалните лидери и членове за нагласите на хората. Резултатите показват, че корупцията и неработещите институции събират най- голям процент от недоволството. На второ място е липсата за справедливост в обществото. 34% са за провеждане на предсрочни избори, също толкова споделят мнението, че правителството трябва да изкара мандата си.

По повод 30-годишнината на КНСБ и отдадената му работа председателят на РС в Пазарджик Александър Шопов получи юбилейния знак на конфедерацията.

Преди форума вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев се срещнаха с представители на синдикалната организация в “Асарел Медет”. Валентин Вълчев обясни, че ЕК подготвя директива за колективното трудово договаряне и за справедливите минимални заплати. Той припомни изводите от изготвения секторен анализ за социалния диалог и договарянето в сектора, представен преди няколко седмици на форум в КНСБ. Вълчев обясни, че очаква предложения от всички предприятия в бранша, които да бъдат включени в новия браншови колективен договор. В целия бранш са заети 20 000 души, това е вторият по големина синдикат след учителския по численост, напомни Вълчев. “Асарел Медет” е едно от структуроопределящите предприятия в сектора. Служителите повдигнаха въпроса за увеличение на заплатите, за пенсиите и споделиха възмущението си от големия дял на сивата икономика.

Проведена бе и среща с изпълнителния директор инж. Делчо Николов. Той разказа подробно за инвестиционната програма на предприятието през последните години. Направени са вложения в нови и иновативни технологии на световно равнище, ползват се технологиите на водещи световни производители. До момента не са отстъпили от програмите си за развитие – за енергийна ефективност, условия на труд. Подчертано бе, че синдикалната организация е водеща в “Асарел” и се надява да се запази конструктивния диалог и благодари за съвместната дейност. Мерките заради пандемията са железни и се спазват стриктно, изпълняват се и всички клаузи в Колективния трудов договор. Заделени са средства за новия бизнес план за следващата година, като е предвиден и сериозен ресурс за обучение и квалификация на персонала, както и за безопасност на труда. “Имаме истински социален диалог в едно от структуроопределящите предприятия на България с Колективен трудов договор, който е еталон“, подчерта и Валентин Вълчев.

Среща бе проведена и в „Завод за оптика“ АД, гр. Панагюрище. На нея присъстваха и от ръководството, и служители. Дружеството е подходило отговорно и превантивно по отношение на ковид кризата. Направени са допълнителни разходи, за да се съхрани здравето на хората. Правят се непрекъснато и разходи за подобряване на условията на труд, спазват се и правилата и решенията по оценка на риска. В предприятието има сериозна синдикална плътност, а диалогът е на високо ниво. Персоналът се изгражда в продължение на години и се обучава. Заради ковид кризата се усещат затруднения и спад в поръчките. Поради това не е ясен хоризонтът в краткосрочен план и не може да се предвиди дали ще има увеличение на заплащането.