Пламен Димитров посети две предприятия в Шумен

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети днес две предприятия в Шумен – „Хан Омуртаг” АД и “Автомагистрали – Черно море” АД.

В „Хан Омуртаг” АД Пламен Димитров се срещна с работещите и ръководството на синдиката на КНСБ. Обсъдени бяха проблемите на работещите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, както и системите за оценка на заплащане на труда в двете фирми – „Хан Омуртаг”, „Хан Аспарух” АД в гр. Исперих, които са с общо ръководство.

Беше обсъдена и предстоящата процедура за подготовка, преговори и подписване на Колективен трудов договор, който е общ за двете фирми. Пламен Димитров, председателят на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева, зам.-председателят на ФНСС Цветелина Бикарска и областният координатор на КНСБ в Шумен Анета Денева проведоха среща и с ръководството на фирмата в лицето на Фабрицио Венторели, оперативен директор на двете фирми, Пламен Ташев – директор „Операции” и Дияна Василева, директор „Човешки ресурси”.

По време на разговорите президентът на КНСБ представи пред мениджърския екип основните искания на работещите и очакванията им за подобряване на условията на труд, както и „час по-скоро започване на преговори за сключване на КТД” и „повишаване на работните заплати до края на 2020 година”. Димитров запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване на фирмата с проекти по фонд „Условия на труд”, както и по ОП „Иновации и конкурентноспособност”и по ОП „ Човешки ресурси”. ”Има оперативни програми, които са насочени към здраве и безопасност на персонала, чиито средства могат да бъдат изразходвани за въздуховоди, аспирации, пречистване на въздуха, прегради, с цел да се оптимизира риска от заразяване с COVIT 19”. Цветелина Милчалиева и Цветелина Бикарска изразиха готовност да окажат експертна помощ в периода на колективното трудово договаряне.

Президентът на КНСБ с екипа си посети и фирма “Автомагистрали „Черно море” АД, град Шумен. На среща с ръководство на синдикалната организация на КНСБ и мениджърския екип на фирмата бяха обсъдени договореностите в действащия колективен трудов договор, които са предпоставка за увеличаване на синдикалните членове. Бе обсъдена и позицията на синдикалното ръководство относно икономическата ситуация във фирмата.