Договориха 10 дни допълнителен отпуск за педагозите в Берковица

Анекс към сключения на 22.01.2020 година Колективен трудов договор в сферата на образованието бе подписан на 20 октомври между кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, председателя на Съюза на работодателите Таня Йонова, председателя на общински КС на СБУ към КНСБ Алеко Куньов и Татяна Алексиева – Председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Страните се договориха размерът на удължения платен годишен отпуск за педагогическите специалисти и директорите в образователните институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, за 2020 година да се увеличи с 10 работни дни над договорения в КТД от 22.01.2020 година. Отпускът ще се използва само през настоящата година и при необходимост (преустановяване работата на детската градина или присъствената форма на обучение в училище до края на 2020 година) и след изчерпване на всичкия платен годишен отпуск на педагогическия специалист.

https://www.konkurent.bg/news/16031958269376/aneks-v-sferata-na-obrazovanieto-podpisa-kmetat-na-berkovitsa