Онлайн курс „Специфики в колективното трудово договаряне в хранително-вкусовата промишленост“ започва на 26 октомври

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в хранително-вкусовата промишленост“ започва на 26 октомври. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Обучението завършва с тест за проверка на знанията и при резултат по-висок от 50% се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Ще направим основен преглед на законодателната рамка на колективното трудово договаряне в сектора в България;
  • Ще разгледаме основните принципи на колективното трудово договаряне;
  • Ще разгледаме колективното трудово договаряне на ниво бранш и предприятие;
  • Ще се спрем на представяне на сектора в България и ще направим историческа справка;
  • Ще разгледаме подробно каква е структурата на колективния трудов договор.