Видео показва правата на строителните работници, командировани в Германия

Кратко видео, създадено от DGB-Bildungswerk-Bund Faire Mobilität, показва най-важните съвети #срещуЕксплоатацията на командировани работници в Германия. То е ориентирано към работещите в строителния сектор, които имат трудов договор с фирма в България, която ги изпраща на строеж в Германия.

В този случай за работниците важи българското трудово законодателство, но имат и права съгласно германското. Най-важните пет права са свързани с:

• Работно време – от понеделник до събота то е в рамките на 8 часа, а в пикови фази и до 10 часа; извънредният труд се заплаща, а между две смени се полага почивка от 11 часа;

• Годишен отпуск – 30 дни, като правилото е, че на всеки 12-ти работен ден се полага един свободен;

• Безопасност – работодателят е длъжен да предостави безплатно защитни обувки и защитна каска;

• Дългосрочна командировка – ако тя е повече от 12 месеца, работникът може да потърси консултация. Според нов закон от 2020 г. в Германия на командирования работник се полагат много от правата, които действат в страната.

• Трудово възнаграждение – работникът има право на минимална часова ставка, установена за строителния сектор.

Още съвети можете да видите във видеото:

https://youtu.be/IgwYbXhD0Fo