Позиция на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“

Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” изразява своето недоволство и недоволството на своите членове от параметрите, заложени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., касаещи Министерството на вътрешните работи.

Министерството на вътрешните работи е орган на изпълнителната власт, чиято мисия е насочена към осигуряване защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

Видимо от проекта, дейността на служителите от ведомството, които над осем месеца участваха в овладяване на пандемията и намаляване на последствията от  COVID-19,  ще остане недооценена. Предвижда се увеличение на основните месечни възнаграждения с едва 10% от 01.01.2021 г.

В същото време за работещите в различни администрации и административни структури, включени в  социално-икономическия пакет на правителството за овладяване на пандемията и намаляване на последствията от нея, възнагражденията от 01.08. 2020 г. бяха увеличени с до 30%.

Пожарникарите и спасителите от Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР  участваха непрекъснато в провежданите противоепидемични мероприятия на национално, областно и общинско ниво, но дейността им не бе оценена и от политическото и професионалното ръководство на МВР и не бяха предложени за индивидуална награда, за разлика от над 13 000 полицаи.

Крайно неприемливо за нас е и през предстоящата 2021 г. средствата за издръжка и капиталови разходи на ведомството да бъдат далеч под прага на потребностите. Това води след себе си до невъзможност за качествено изпълнение в пълен обем на дейностите, възложени му със Закона за МВР, Закона за защита при бедствия и редица други закони.

За поредна година благодарение на „адекватната” финансова политика от страна на правителството, МВР, в частност неговите структури, ще бъде принудено да търси спонсорство под формата на дарения от общини и държавни структури.

Чувствайки се крайно  огорчени от случващото се, Управителният съвет на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” настоява за започване на преговори с правителството за увеличаване на проекта на бюджет за МВР за 2021 г. В противен случай ще изразим правото си на недоволство чрез протестни действия.

26.10.2020                                                                  УС на НСПС ”Огнеборец”