КНСБ изразява своята подкрепа за протестиращите в Беларус

Властите в Беларус продължават да заплашват и репресират работниците и техните синдикални представители, за да ги спрат да организират стачни действия.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представляваща 300 000 работници, отново изразява своята солидарност и подкрепа към многобройните протестиращи и стачкуващи в Беларус срещу възмутителните действия на президента Александър Лукашенко.

Категорично заявяваме, че продължаващото заплашване и репресиране на работниците и техните синдикални представители и лидери във връзка с организирането на протести и стачки нарушава редица европейски и международни разпоредби, уреждащи гражданските права и по-специално правата на работниците. Правото на стачка е гарантирано от международното право и правителството е длъжно да го зачита, още повече, че Беларус е ратифицирал конвенции 87 и 98 на МОТ. Свободата на сдружаване зависи и от свободата на събранията, която правителството репресира чрез насилие и заплахи, насочени към обществеността.

Подобни действия нарушават и демократичните ценности, които трябва да се зачитат във всяка държава, включително в Беларус, като единствен начин за постигане на стабилно и проспериращо общество, управлявано от демократични модели както на политическо, така и на социално ниво.

Стачните действия на работниците в Беларус са от съществено значение за постигане на демократично управление в страната, което трябва незабавно да замени диктатурата и авторитаризма.

Ето защо КНСБ подкрепя протестните и стачни действия на работещите в Беларус, които се противопоставят на корумпирания режим в страната, който повече от две десетилетия системно репресира работници и други човешки права и пречи на формирането на правителствени и граждански политики, основани върху демократичните ценности.

Призоваваме беларуското правителство да престане да нарушава тези основни права и да признае, че хората в Беларус имат правото да вземат свои собствени решения без страх и намеса. КНСБ настоява да бъдат удовлетворени призивите на Европейското профсъюзно движение: да се преразгледат отношенията на ЕС с Беларус, включващо и повторно въвеждане на пропорционални санкции за измами и насилие, както и да се преразгледа сътрудничеството със страната, включително в рамките на Източното партньорство.