В Глобалния ден за действие ФСЗ призовава: Достойни заплати и защита на работещите в здравеопазването

Федерацията на синдикатите в здравеопазването се присъединява към Глобалния ден за действие, иницииран от Международната конфедерация на профсъюзите и насочен към здравеопазването и социалните грижи. В рамките на кампанията седмицата от 26 до 30 октомври бе обявена от Европейската федерация на работещите в сферата на обслужването (EPSU) за Седмица на действието в областта на здравето и безопасността.

ФСЗ винаги се е борила за по-високо и достойно заплащане, както и за по-добри и безопасни условия на труд за работещите в здравеопазването – лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и др.

Всичко това е залегнало в Колективния трудов договор, който се очаква да бъде подписан до края на месец ноември с Министерството на здравеопазването и с работодателите в сектора. Стремежът на ФСЗ е да се осигури ръст на възнагражденията и безопасни условия на труд.

В условията на разрастваща се пандемия от ковид, довела и до увеличаване на броя на заразените медицински работници, до пълното им изтощение от дългото работно време и работата под стрес, федерацията работи усилено със своите синдикални членове. Тя ги подпомага финансово при заразяване и при болест, води преговори, за да бъдат осигурени купони за храна за всички, които са неотлъчно на работа по време на извънредната пандемична обстановка.

На 11 ноември федерацията организира конференция на тема „Състоянието на здравната система на България в условията на Ковид-19 – необходими и възможни решения за справяне със ситуацията“. Покани за участие са отправени към Народното събрание, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, директори на болници, професионални съюзи, синдикални членове и др.

Целта е ефектът от конференцията да е не само констатация за тежкото състояние, в което се намира здравната система, но и да се намерят съвместни решения как да се подобри системата така, че работещите в нея да бъдат заплатени достойно, да имат нормални условия на труд, да бъдат защитени, така че да могат да работят спокойно без стрес и напрежение. От съществено значение са и качествените здравни грижи и достъпът до тях на всички пациенти.