В Глобалния ден за действие: Социалните работници у нас получават между 650 и 1200 лева

1200 лв. достига размерът на възнагражденията, които получават работещите в Агенцията за социално подпомагане през тази година. През 2019 г. заплатите са били 800-900 лв.

В Глобалния ден за действие днес, който протича под мотото “Инвестирайте в грижи сега!”, фокусът е поставен върху работещите в социалната сфера. Те поемат голяма част от тежестта на ковид пандемията, като работят в първите редици на борбата за преодоляването й. Значимата роля, която имат, доказва отново необходимостта от целенасочени действия за подкрепа на работещите в тази сфера.

КНСБ от години се бори за  по-високи заплати и по-добри условия на труд за социалните работници. По предложение на конфедерацията в бюджета за тази година бяха гласувани допълнителни 5 млн. лв. за вдигане на заплатите в Агенцията за социално подпомагане. Отделно, като част от работещите на първа линия в борбата с вируса, възнагражденията в агенцията бяха повишени с 30% от 1 август тази година.

За работещите в заведенията за социални услуги месечните възнаграждения обаче достигат най-много 990 лв. Толкова получават медицинските сестри там. Социалните работници получават най-много 900 лв. Между 880 и 670 лв. са заплатите на трудотерапевтите, санитарите вземат между 650 и 700 лв., а възпитателите – 680-730 лв. За да се повиши размерът на заплатите, за 2021 г. Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) настоява за увеличение с 20% на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.