Отражението на ковид кризата върху труда – във фокуса на 340-ата сесия на МОТ

Преодоляването на разрушителните последствия, нанесени от ковид пандемията върху света на труда е сред основните теми, които са във фокуса на 340-ата сесия на Управителното тяло на Международната организация на труда. Тя започна днес и ще продължи през следващите две седмици – до 14 ноември. Заради сложната епидемична ситуация сесията се провежда изцяло онлайн. Сред останалите акценти в нея са климатичните промени и гарантирането на справедлив преход за всички, младежката безработица, приобщаването на хората с увреждания и др.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров е сред участниците в сесията на МОТ. На 4 ноември той ще представи позицията на група “Работници”, свързана с младежката безработица и подновяване на ангажимента към младежката заетост чрез одобряване от Управителното тяло на план за действие. Той е за периода 2020-2030 г. и взема предвид безпрецедентната икономическа и социална ситуация днес, причинена от ковид пандемията, настоящите и бъдещите предизвикателства пред заетостта в контекста на Декларацията на МОТ за бъдещето на труда.

На 4 ноември ще бъде представен и документ, който дава информация за ролята на МОТ за справяне с изменението на климата и справедливият преход за всички. Той съдържа актуални данни, свързани с глобалните действия по изменението на климата, след като Управителното тяло обсъди темата на своята 329-та сесия (през март 2017 г.). Документът също така предоставя информация за това как насоките на МОТ за справедлив преход към екологично устойчивите икономики и общества за всички се използват от държавите-членки и в световен мащаб. Изготвено е и споразумение за изменението на климата с акцент върху достойния труд и справедливия преход. Посочена е потенциалната роля на МОТ в съответните международни процеси, свързани с промените на климата. На 5 ноември ще бъде изнесен доклад, свързан с породената от COVID-19 криза. Той обобщава подкрепата, която Международната организация по труда оказва за смекчаване на социално-икономическото въздействие на пандемията.