Отбелязваме Деня на металурга

На 5 ноември отбелязваме Деня на металурга. Обявен е за професионален празник на българските металурзи през 1963 г. по повод влизането в експлоатация на тази дата на Металургичния завод “Ленин” в Перник (1953) и на Стопанския металургичен комбинат “Кремиковци” (1963).

Честит празник на всички, които извървяват трудовия си път в металургичната индустрия. Вие допринасяте секторът да е сред структуроопределящите за българската икономика, а българската металургична продукция да присъства на европейските и световни пазари. Дори и в кризата продължавате да допринасяте с професионализъм и усилия за развитието на отрасъла.

Бъдете здрави, все така смели и неуморни!