Дистанционен курс „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство“ стартира от 9 ноември

Дистанционно обучение „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство“ започва от 9 ноември. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е отворена 24 часа в денонощието. Влиза се с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат. Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

  • Представяне на сектор Селско стопанство в България.
  • Законодателна рамка на колективното трудово договаряне в сектора.
  • Основни параметри на колективното трудово договаряне в сектора.
  • Селското стопанство в условията на климатични изменения и Зеления пакт.
  • Кампаниите на синдикатите.
  • Препоръки.