ФСЗ: В Колективния трудов договор да залегне между 40 и 60% ръст на заплатите на медицинските специалисти

Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, съвместно с Медицинска федерация „Подкрепа“, внесе в Министерството на здравеопазването и изпрати до представителните работодателски организации Проект на Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

По време на пандемията с Covid – 19 се разбра колко важни са мястото и ролята на лекарите, професионалистите по здравни грижи, болногледачите, санитарите и всички работещи в системата на здравеопазването.

За пореден път се видя и недостигът на медицински специалисти.

През последните месеци приветстваме отпускането на 1000 лв. за работещите на първа линия, но трябва да се отбележи, че липсва ясна дефиниция за понятието „първа линия“. Свидетели сме на усилия от страна на правителството за увеличение на възнагражденията на работещите за 2021 г.: на лекари – с 600 лв., професионалисти по здравни грижи – с 360лв., болногледачи, санитари – със 120лв. Това обаче е решение за една година. Ние считаме, че най-справедливо е ръстът на възнагражденията да стане чрез договаряне на нови Минимални заплати по категории персонал в Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Само по този начин ще може да бъдат възнаградени усилията на десетки хиляди всеотдайни медицински специалисти.

Предлагаме в отрасловия Колективен трудов договор да залегне между 40 и 60% ръст на стартовите заплати, като се придържаме към правилото 1:2:3 (минимални работни заплати съответно за санитар, професионалист по здравни грижи и лекар). За персонала, зает в здравните и лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване и здравни кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването,  началните основни месечни заплати да са не по-малко от: 1950 лв. за лекар без специалност, 1300 лв. за медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други), 900 лв. за болногледачи. Таблици с всички предложения за основни работни заплати по категории и вид на лечебното заведение можете да видите в приложения проект на КТД за отрасъл „Здравеопазване“.

Нека заедно с Министерството на здравеопазването и представителните работодателски организации да покажем колко уважаваме и държим на малкото останали медицински специалисти, да привлечем младите хора да учат за лекари и професионалисти по здравни грижи и да спрем миграцията към другите страни на Европа и света.