Covid-19 влиза в списъка на биологичните агенти и у нас

Националният съвет по условия на труд одобри вчера Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

С нея в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на европейската директива, чрез която SARS-CoV-2 се включва в списъка на биологичните агенти, за които е известно, че заразяват хората. Промяната на приложение III на Директива 2000/54/ЕО е една от първите стъпки за по-добра правна защита на работниците, които биха получили трайно увреждане на здравето им в резултат на заразяването, а оттам и на възможност да претендират за по-високи обезщетения. Това изменение на директивата защитaва най-вече медицински работници, лаборантни, селскостопански работници, работници в пречиствателни станции и други, които имат контакт с биологични вещества.

КНСБ пое ангажимент и положи всички усилия институциите у нас да транспонират в максимално кратки срокове измененията на директивата в националните нормативни актове. КНСБ призова още в началото на епидемията COVID-19 да бъде призната за професионална болест, особено за работещи в отделения за обслужване и лечение на болни с доказан вирус или спешна помощ: лекари, медицински сестри, санитари. България е една от държавите членки на ЕС, в която има решение и указание към отговорните институции, че е допустимо да се подават документи за разследване на професионално заболяване КОВИД-19.

SARS-CoV-2 може да причини тежко заболяване у хората сред заразеното население и представлява сериозна опасност, по-специално за по-възрастните работници и тези със съпътстващ медицински проблем или хронично заболяване. Въпреки че понастоящем няма ваксина, нито ефективно лечение, в международен план се полагат значителни усилия и вече има установен значителен брой потенциални ваксини. Като се вземат предвид най-новите научни доказателства и налични клинични данни, SARS-CoV-2 е класифициран като човешки патоген от рискова група 3, пише в мотивите за промяна на Наредба № 4.