Пламен Димитров: Необходима е единна мярка за заетостта през 2021 г.

Необходимо е опростяване на подкрепата за заетостта и доходите. КНСБ предлага за следващата година да има единна мярка с подмерки към нея, каза президентът на конфедерацията Пламен Димитров днес при представянето на традиционното изследване на потребителските цени и издръжката на живота. Димитров обясни, че на първо място трябва да се даде правна дефиниция какво е временна или техническа безработица. Целта е, когато предприятието работи на 60 или 80 процента от своя капацитет, държавата да допълва загубения доход. В предприятията, които са спрени принудително заради въведени мерки, пък да се компенсира 80% от брутния доход на заетите от началото на периода, в който са затварени. Такава мярка се прилага в Германия и Австрия.

Това трябва е подходът, не с 24 лв. или други суми, които не е ясно защо са точно толкова, коментира още Димитров.

Втората група трябва да е ориентирана към подкрепа на бизнеса и отново може да бъде взаимствата от Германия. Там, ако фирмите имат 20 и повече спад, 75 процента от съответния оборот за съответния месец за предходната година се компенсира от държавата.

Мерките за подкрепа трябва да се консолидират и да се ориентират целево. Ако трябват допълнителни средства в бюджет 2021, то те трябва да бъдат намерени с актуализация на бюджета в началото на годината, заяви още Димитров.

Той припомни, че КНСБ продължава да настоява за увеличаване на минималното обезщетение за безработица – да стане 17 лева, след като отново по искане на конфедерацията вече бе вдигнато до 12 лева на ден. Освен това е ноебходимо и да се запази минималният срок на получаване – 7 месеца. Към настоящия момент то се изплаща за 7 месеца, а не за четири, както беше преди ограничителните мерки, но за 2021 година не се предвижда запазване на този срок.

Конфедерацията предлага още да се отмени нормата, според която при повторно изпадане в безработица в рамките на 36 месеца след предходно реализирано право, се получава минимално обезщетение за 4 месеца. Обезщетението в тези случай трябва да се изчислява по общия ред, като единственото условие би трябвало да е общото изискване – 12 месеца осигуряване през последните 18 преди настъпване на риск.

КНСБ предлага още за гледане на болен възрастен роднина над 18 години да платеният отпуск да се увеличи от 10 на 20 дни годишно.

“Не сме спирали разговорите с властта и бизнеса, но ако има ключови въпроси, по които не постигнем съгласие, няма как да има търпение, защото хората са изнервени, пандемията нанесе натиск върху психологическата устойчивост на нацията”, коментира Пламен Димитров и бе категоричен, че КНСБ не е и никога нямада участва в политически сценарии и спектакли, а ще се бори за подкрепа на хората.