Обучение „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор ВиК“ започва от 23 ноември

Дистанционно обучение на тема „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор ВиК“ започва от 23 ноември. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

Ще се запознаете с историята и развитието на сектор ВиК в страната, с регулаторната рамка, ще можете да идентифицирате силните и слабите страни в сферата на колективното трудово договаряне в сектора, ще бъде разгледана синдикалната позиция за устойчиво развитие на сектор ВиК.

Основни теми:

  • Представяне на ВиК сектор; Кратка историческа справка за ВиК сектора;
  • Регулиране на ВиК сектора;
  • Бизнес-планове и ролята на КЕВР;
  • Заетост;
  • Колективно трудово договаряне във ВиК сектора; Синдикална позиция за устойчиво развитие на ВиК сектора.