Безплатен курс “Колективни трудови спорове” стартира от 23 ноември

Безплатен курс „Колективни трудови спорове“ започва от 23 ноември. Обучението е насочено към заети лица.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Каква е природата и какви са видовете и формите на проявление на индустриалните конфликти?
  • Какво се разбира под колективен трудов спор (КТС) и по какво се отличава той от индивидуалният трудов спор?
  • Кои са факторите и предпоставките за възникване на колективни трудови спорове и какви са практиките за превенция на КТС?
  • Каква е нормативната уредба за уреждане на КТС?
  • Кои са и как се прилагат съвременните способи и механизми за разрешаване на КТС?