КНСБ изказва съболезнования на семейството на загиналия строителен работник и призовава за безопасни условия на труд

КНСБ изказва съболезнования на семейството на строителния работник, който загина днес при тежък трудов инцидент в София. Четирима негови колеги бяха ранени при струтване на арматура на строителен обект.

За съжаление, това е пореден случай в строителството – един от най-тежките сектори, което поражда безпокойство за нивото на прилагания контрол и степента на провеждане на необходимите инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд. Напомняме, че не бива да се допускат компромиси с провеждането им въпреки усложнената обстановка и изискванията за прилагане на противоепидемични мерки.

КНСБ отново апелира към работодателите да вземат всички необходими мерки за недопускане на трудови злополуки. Приканваме за пореден път да вземат мерки за засилване контрола по изпълнение на изискванията за безопасни условия на труд, допълнително обучение и квалификация на работниците по отношение на оценка на риска на работното им място.

По данни на НОИ през първите 9 месеца на тази година са регистрирани 144 трудови злополуки в трите вида строителни икономически дейности и 10 смъртни случая.

Припомняме и тъжната статистика за 2019 г. – най-висок брой смъртни случаи у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 18 бр. (2018 г. – 14 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” -14 бр. и „Търговия“ 13 бр. Трудовите злополуки през 2019 г. са общо 2731 бр.