КНСБ проведе обучение по трудови и осигурителни права за рускоговорящи мигранти

Конфедерацията на независимите синдикати в България организира и проведе обучение по трудови и осигурителни права за русковорящи мигранти в конгресен център “Глобус”. При спазване на всички епидемични мерки участие взеха над 35 мигранти, решили да живеят и работят в страната ни. Поради силния интерес и големия брой желаещи, за част от тях, които живеят в Бургас и Варна, обучението се излъчи и в онлайн среда с възможност за въпроси.

В рамките на обучението участниците получиха информация за своите трудови и осигурителни права и задължения, възможности за признаване и надграждане на умения, професионална ориентация, възможности за търсене на работа, мерки и програми за заетост.

Голям интерес предизвика темата за възможната трудова миграция в България. Всеки участик имаше възможност да бъде индивидуално консултиран по конкретни въпроси. По тези, които засягат признаване на осигурителен и трудов стаж, прехвърляне на пенсионни права и други, които изискват време за проверка на конкретните документи на лицата, експертите на конфедерацията поеха ангажимент да проучат и предоставят писмен отговор.

Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Българските партньори в проекта са КНСБ и „Асоциация за развитие за София“. Българският офис на Международната организация по миграция чрез своите структури в страната и в групите си за изучаване на български език популяризира предстоящото обучение по трудови и осигурителни права за граждани на трети държави.