КНСБ подкрепя милионите стачкуващи днес работници в Индия

Конфедерацията на независимите синдикати в България изразява своята солидарност с недоволството на работещите от реформата на трудовото законодателство и грубите нарушения на правата на работниците в рамките на пандемията с Covid-19 в Индия.

Предложените изменения на трудовото законодателство в Индия сериозно подкопават основните принципи и права на работещите и ще имат сериозни последици за правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне.

КНСБ подкрепя исканията и е солидарна със синдикалното движение в Индия за националната стачка днес, на 26 ноември. От началото на деня в нея се включиха 10 големи синдиката, в които членуват 200 милиона работещи.

Настояваме да бъдат изпълнени призивите на Международната конфедерация на профсъюзите към правителството на Индия, което следва незабавно да проведе дългоочакваната Индийска конференция по труда и да приведе измененията в трудовия закон в съответствие с международните трудови стандарти и да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че задграничните индийски работници се ползват със същите права и защита в съответствие с международните трудови стандарти.