Онлайн курс „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва на 7 декември

Дистанционен курс „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 7 декември. Обучението е безплатно и е насочено към заети лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов договор в сферите: „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Влизането е с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът приключва с тест за проверка на знанията и при резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.