Дистанционен курс “COVID­-19 и как да се върнем на работното място” стартира от 7 декември

Дистанционно обучение “COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 7 декември. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Влизането е с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

По време на курса всеки участник ще бъде насърчен да участва в онлайн дискусия. Активността в нея ще бъде смятана за условие за издаване на сертификат.

Заявка за учатие можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

Целта на настоящия курс е да Ви запознае с основните документи, свързани с организиране на работното място и рисковете, произлизащи от пандемията COVID-19, за да Ви помогнем да организирате работните си места така, че те да бъдат здравословни и безопасни. Ще засегнем някои основни теми:

  • Новият коронавирус COVID-19;
  • Как да се предотврати разпространението на респираторни инфекции, включително COVID-19;
  • Какво да правите, ако някой с подозрение или потвърдено, че има COVID-19, е бил на работното място;
  • Съвети за пътувания и срещи;
  • Допълнителна информация и ресурси.